technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Zostaw dane aby poznać specjalną ofertę. Skontaktujemy się z Tobą.


Efektywne zarządzanie informacją przestrzenną 

Wszystkie podmioty racjonalnie działające na rynku poszukują oszczędności i optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów. Powodzenie poszczególnych sieci czy punktów sprzedażowych jest wypadkową wielu czynników, takich jak: położenie geograficzne, wiedza i efektywność zatrudnionych pracowników czy sytuacja społeczno-ekonomiczna danego regionu. Gwarancją sukcesu jest jednak spojrzenie zarówno na swoją działalność, jak i na funkcjonowanie całej branży z szerszej perspektywy. Takie wielopłaszczyznowe, kompleksowe zarządzanie biznesem, oparte na wnikliwych analizach i strategicznym planowaniu jest bardzo proste dzięki aplikacjom do analiz przestrzennych, których producentem jest Spółka Emapa: Emapa GeoMarketing, Emapa Enterprise czy seria GeoNet.

Po pierwsze dobre mapy

Podstawę funkcjonowania programów do analiz przestrzennych Emapa GeoMarketing, Emapa Enterprise czy serii GeoNet stanowi skrupulatnie tworzona i na bieżąco uaktualniana mapa Polski, ze 100% pokryciem, planami kilku tysięcy miejscowości, kompletną siecią drogową wraz z kierunkowością oraz milionami punktów adresów i obrysów budynków. Korzystanie z mapy ułatwiają precyzyjnie wyznaczone granice powiatów i gmin oraz pełna baza kodów pocztowych. Łatwiejsza interpretacja oraz wizualizacja danych możliwa jest dzięki naniesionym warstwom lasów, parków, sieci rzek i jezior. 

2 w 1

Programy do analiz przestrzennych to umiejętne połączenie mapy cyfrowej oraz funkcji bazodanowych. Dzięki temu możliwe jest przedstawienie na mapie dowolnych obiektów z adresowej bazy danych firmy, a później ich obróbka – np. wyodrębnienie rejonów o największej/najmniejszej sprzedaży. Wizualizacje informacji zawartych w bazie dostarczają unikalną jakość i wartość dla użytkownika. Są dodatkowym źródłem wiedzy, dzięki której możliwe jest szersze spojrzenie na problem, analiza sytuacji z innej perspektywy. Zestawienie mapy cyfrowej i funkcji bazodanowych ułatwia dostrzeżenie wielu aspektów, które wcześniej umknęły naszej uwadze. Rozwiązanie takie gwarantuje zarówno oszczędność czasu pracy, jak i angażowanych środków.

Jak na dłoni

Zaawansowane funkcje, jakie oferuje aplikacje do analiz przestrzennych Emapa GeoMarketing czy Emapa Enterprise, pozwalają kompleksowo projektować sieci dystrybucji, optymalnie rozmieszczając poszczególne oddziały firmy. Przejrzyste wizualizacje i analiza porównawcza danych ułatwiają właściwą interpretację zarówno wyników sprzedaży jak i kosztów prowadzonej działalności. Bogata baza danych demograficznych, pochodzących z GUS informuje m.in. o zaludnieniu czy stopie bezrobocia w poszczególnych regionach, co gwarantuje jeszcze trafniejsze rozmieszczenie punktów sprzedaży. Obserwowane trendy i tendencje pozwalają na efektywne planowanie działań długookresowych, dzięki czemu unikniemy niepotrzebnych stresów i niepowodzeń w przyszłości. Oprogramowanie oferujące możliwości analizy informacji geoprzestrzennych autorstwa Spółki Emapa gwarantuje również racjonalne zachowanie w otoczeniu konkurencyjnym. Dzięki aplikacjom Emapa GeoMarketing czy Emapa Enterprise możemy porównać rozmieszczenie punktów handlowych naszych z oddziałami innych firm z branży i w zależności od przyjętej strategii zdecydować się na otwarcie nowych ośrodków na obszarach, do których konkurenci jeszcze nie dotarli lub wręcz przeciwnie: rozwijać skrzydła w sprawdzonych lokalizacjach. 

Jak to działa?

Podstawowym programem do analiz przestrzennych w ofercie Emapy jest Emapa GeoMarketing. Jest to skrupulatnie zaprojektowana, a jednocześnie prosta w użyciu aplikacja, mająca na celu ułatwienie zarządzania informacją przestrzenną. Mimo wielu funkcji, obsługa oprogramowania jest wręcz intuicyjna. Instalacja aplikacji zapisanej na CD zajmuje zaledwie kilka minut, po upływie których program jest gotowy do działania!  Po uruchomieniu oczom użytkownika ukazują się przejrzyście rozmieszczone okna aplikacji-jedno główne z mapą oraz poboczne odpowiadające za poszczególne funkcje. Korzystanie z oprogramowania GeoMarketing jest przyjemne i proste nawet dla osób obsługujących jedynie podstawowe programy komputerowe.

 

Kolejna aplikacja, Emapa Enterprise posiada wszystkie w/w funkcje do analiz przestrzennych, a dodatkowo duży moduł zarządzania transportem. Jest to nasz najbardziej zaawansowany program desktopowy, który stanowi niejako połączenie aplikacji Emapa GeoMarketing i programu Emapa Transport+. Kierowany jest do przedsiębiorstw, dla których istotne jest nie tylko zarządzanie informacją geoprzestrzenną, ale także flotą pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych. Seria aplikacji GeoNet zaś jest sieciowym odpowiednikiem aplikacji Emapa Transport, Emapa GeoMarketing i Emapa Enterprise - umożliwia pracę wielu osobom jednocześnie, posiadającym różne uprawnienia, na jednej, firmowej, automatycznie aktualizowanej i synchronizowanej bazie danych.

Zarządzanie i analiza informacji przestrzennych

Ponad 80% decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie zawiera aspekt przestrzenny, szczególnie dotyczy to działalności prowadzonej w wielu różnych lokalizacjach. System GIS (Geographic Information System), w oparciu o który funkcjonuje GeoMarketing, zdecydowanie ułatwia optymalizację działań biznesowych. Dzięki modułowi importu danych możliwe jest automatyczne pobranie danych z dowolnie obszernego zbioru, bez konieczności ich przepisywania czy kopiowania. Wartości wizualizowane na mapie zmieniają się automatycznie po wprowadzeniu ich do przypisanej bazy danych, co daje znaczną oszczędność czasu pracy i alokowanych środków. Za pomocą kolorowych wykresów słupkowych czy kołowych można tworzyć mapy tematyczne – niezastąpione narządzie do analiz porównawczych. W celu jeszcze bardziej przejrzystej interpretacji danych warto skorzystać z opcji dodawania obiektów, takich jak choćby logotypy naszych kontrahentów. Możliwość nakreślania wielokątów i linii łamanych to dodatkowe pole do popisu dla kreatywnych menadżerów sprzedaży. Funkcja ta umożliwia nanoszenie na mapy własnych warstw informacji, takich jak regiony działania firmy czy obszary aktywności naszych konkurentów. Swobodna manipulacja kolorem i grubością obramowania dodatkowo uatrakcyjniają nasze mapy.

 

Specjalistyczna aplikacje Emapa GeoMarketing, Emapa Enterprise i GeoNet to niezbędne narzędzia w każdej nowoczesnej firmie, dające kompleksową wiedzę na temat efektywności wdrożonej strategii oraz pozwalające umiejętnie zaplanować przyszłe działania.