technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Zostaw dane aby poznać specjalną ofertę. Skontaktujemy się z Tobą.


Opłaty drogowe w transporcie

Baza wszelkiego rodzaju opłat drogowych w krajach europejskich jest szczególnie istotna w branży transportowej. Od nich bowiem zależą ostateczne koszty trasowania po Polsce i Europie, a tym samym koszty utrzymania floty transportowej i działalności przedsiębiorstwa. Właściwe ich oszacowanie w oparciu o dokładne i rzetelne informacje pozwala wytyczyć optymalne trasy przejazdu dla pojazdów dostawczych generując jednocześnie jak największe oszczędności

E-myto i inne opłaty w Europie

W większości krajów europejskich wybrane odcinki dróg są płatne. Kilka państw objętych jest eurowinietą, w innych wybrane odcinki autostrad, dróg ekspresowych, tuneli czy promów podlegają opłatom. Dotyczy to zwłaszcza taboru ciężkiego - przy czym w różnych krajach są różne, często niekompatybilne ze sobą systemy pobierania opłat. Podstawową kwestią, jaką muszą rozwiązać fleet managerowie jest ich uwzględnienie w swoich planach i kalkulacjach. 

 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Spółka Emapa wprowadza do swoich rozwiązań moduł e-myto pozwalający na realizację wszystkich zadań związanych z zarządzaniem flotą transportową przy uwzględnieniu nowo wprowadzanych opłat drogowych. 

Opłaty drogowe - co zyskujesz?

Opłaty drogowe zaimplementowane w rozwiązaniach Emapy zapewnią Ci m.in.:

 

 • optymalizację kosztów: dzięki racjonalnemu planowaniu tras i uwzględnianiu aktualnych opłat drogowych, zoptymalizujesz koszty zarządzania flota transportową;
 • wymierne oszczędności: efektywniejsze wykorzystywania zasobów pozwoli Ci wygenerować dodatkowe oszczędności;
 • kompleksową i precyzyjną kalkulację kosztów: w oparciu o dokładne dane i zaawansowane algorytmy wytyczania tras uwzględniające opłaty drogowe wprowadzone na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych z łatwością obliczysz dokładne koszty przejazdu daną trasą;
 • czytelną wizualizację odcinków z opłatami drogowymi: dzięki różnym kolorom prezentacji odcinków dróg, na których pobiera się lub nie opłaty drogowe z łatwością dowiesz się, które odcinki Twojej wymagają opłaty e-myta oraz jaki stanowią one udział w całości trasy;
 • możliwość wytyczenia trasy alternatywnej: innowacyjne rozwiązanie Emapy pozwala nie tylko oszacować koszty trasy z uwzględnieniem e-myta, lecz również obliczyć trasę alternatywną – na której nie obowiązują opłaty drogowe;
 • możliwość porównania tras: trasa alternatywna może wiązać się z nadkładaniem drogi i w ten sposób generować dodatkowe koszty; poprzez obliczenie kosztów trasy z e-mytem, a następnie porównanie jej z trasą alternatywną otrzymujesz czytelną informację, która z tych tras wiąże się z mniejszymi kosztami i z łatwością możesz każdorazowo wybrać optymalne połączenie;
 • kompleksowe zarządzanie bazą pojazdów: dowolnie definiując szczegółowe parametry każdego z Twych pojazdów możesz odpowiednio skonfigurować całą swą flotę i dzięki temu zoptymalizować jej zarządzanie;

 

Opłaty drogowe - funkcje i możliwości

Moduł e-myto umożliwia realizację następujących zadań:

 

 • obliczanie kosztów trasy z uwzględnieniem aktualnych opłat drogowych;
 • prezentację trasy na mapie z zaznaczeniem odcinków, na których pobierane są opłaty;
 • wytyczanie trasy alternatywnej - omijającej drogi, na których pobierane jest e-myto (w MapCenter moduł e-myto umożliwia korzystanie z dwóch trybów omijania opłat drogowych: 1) kategoryczny – system całkowicie wyklucza płatne odcinki dróg; 2) sugerowany – jeśli nie ma innej możliwości dojazdu, system dopuszcza uwzględnienie płatnego odcinka drogi);
 • odpowiednie konfigurowanie parametrów pojazdu (gabarytów, emisji spalin, średniego spalania, prędkości na danym typie drogi);
 • generowanie szczegółowego raportu trasy uwzględniającego wysokość opłat drogowych i kosztów eksploatacji pojazdu;
 • dowolną zmianę kolorystyki dróg, na których pobierane są opłaty (dostępne w MapCenter).

 

Opłaty drogowe - pokrycie geograficzne

W swoich rozwiązaniach Emapa oferuje oprócz kompletu opłat drogowych dla obszaru Polski także opłaty drogowe dla niemal wszystkich krajów europejskich: Albania, Andora, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Opłaty drogowe - dostępność

Moduł opłat drogowych jest dostępny w następujących rozwiązaniach Spółki Emapa:

 

 • MapCenter – jako samodzielny moduł automatycznie dołączany do podstawowej wersji systemu,
 • EMAPI – jako moduł w dedykowanej wersji EMAPI – dostępnej po zalogowaniu,
 • Emapa Transport – jako moduł dostępny domyślnie w nowej wersji programów z tej serii.