technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Zostaw dane aby poznać specjalną ofertę. Skontaktujemy się z Tobą.


Temat rozwiązań telematycznych dla transportu jest bardzo szeroki i obejmuje szereg zagadnień. Skupimy się zatem na rozwiązaniach optymalizujących pracę flot transportowych. Czym są? W jakim stopniu zadomowiły się w Polsce? Jakiego rodzaju rozwiązania dominują?

 

Profesjonalne oprogramowanie zarządzające flotą pojazdów

Jak wspomnieliśmy, istotą systemów zarządzania flotą jest umożliwienie przedsiębiorstwom z branży transportowej efektywniejszej organizacji pracy, w tym planowania działań na kolejne dni. No dobrze, ale co konkretnie? Najlepiej będzie wymienić kilka podstawowych cech rozwiązań klasy TMS:

 

 • Wyznaczanie i optymalizacja złożonych tras (z wieloma punktami pośrednimi),
 • Uwzględnianie stałych ograniczeń w ruchu (ciężarowych, gabarytowych, ADR) oraz tymczasowych utrudnień (traffic, utrudnienia GDDKiA),
 • Uwzględnianie opłat drogowych i zestawienia całości kosztów transportu,
 • Możliwość stworzenia bądź integracji z zewnętrzną bazą kierowców i pojazdów,
 • Repozytorium tras,
 • Lokalizacja obiektów statycznych (np. magazyny, miejsca dostawy) i dynamicznych (pojazdy) wraz z ich prezentacją na mapie,
 • Wyznaczanie korytarza dla ruchu pojazdów i alarmy o jego przekroczeniu,
 • Sygnalizowanie zbliżania się lub przekroczenia terminów przeglądów i napraw,
 • Monitorowanie zużycia paliwa i ubytków poza eksploatacyjnych,
 • Sygnalizowanie przekroczenia założonych limitów zużycia paliwa,
 • Alarmy dla monitorowanych parametrów pracy obiektów,
 • Możliwość komunikacji na linii dyspozytor – kierowca.

 

Zintegrowane systemy zarządzania flotą

Powyższe funkcje służą wyznaczaniu optymalnych tras dla floty ciężarowej, uzyskiwaniu informacji o lokalizacji i dostępności poszczególnych ładunków lub odpowiednich miejsc postoju, czy wreszcie lokalizacji i wizualizacji pojazdów na mapie w czasie rzeczywistym wraz z podstawowymi informacjami o nich (spalanie, ilość paliwa w baku itp.). Dzięki nim planiści i dyspozytorzy w centrali mogą w prosty i wygodny sposób zarządzać pracą kierowców i kalkulować koszty prowadzonych operacji transportowych. W tym samym czasie są w stanie wykonać znacznie więcej zadań, niż w erze przed systemami TMS. Dodać należy jeszcze, że pod względem jakościowym efekt ich pracy na systemach zarządzania flotą stoi na zdecydowanie wyższym poziomie niż miało to miejsce kiedyś – kalkulacje uwzględniają znacznie większą liczbę zmiennych, a przy tym są zdecydowanie bardziej precyzyjne i obarczone nieporównywalnie mniejszą liczbą błędów.

Czytelna polaryzacja rynku

Jak wspomniano wyżej, systemów zarządzania flotą na rynku jest mnóstwo. W chwili obecnej widoczny jest podział rynku na podstawowe i bardziej złożone systemy zarządzania transportem, przebiegający zasadniczo równolegle do podziału na większe i mniejsze przedsiębiorstwa. Te drugie, jeśli w ogóle korzystają z jakichkolwiek systemów, wybierają najczęściej proste i niedrogie rozwiązania. Bazują one zwykle na samym monitoringu pojazdu i wykorzystują po stronie kierowcy rejestratory GPS/GPRS i np. sondy paliwa, a po stronie centrali aplikacje do monitoringu lokalizacji pojazdu i jego stanu.

 

Większe przedsiębiorstwa z branży TSL wykorzystują bardziej zaawansowane systemy TMS. Są to najczęściej kompleksowe rozwiązania telematyczne, rozszerzające wachlarz funkcji z samego monitoringu o np. nawigację GPS, komunikację (głosową lub typu chat) na linii kierowca-dyspozytor, planowanie i przesyłanie przez centralę tras do kierowcy (z opcją potwierdzenia jej przyjęcia), powiadomienia o przekroczeniach zadanych parametrów (np. wyjechanie poza wyznaczony korytarz ruchu), identyfikacja stylu jazy kierowcy, czujniki temperatury czy otwarcia klapy – a wszystko to dostępne w czasie rzeczywistym. W tym przypadku komunikacja odbywa się za pomocą bardziej zaawansowanych urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu modułów GPS i GPRS.

Rozwój rozwiązań webowych i mobilnych

Wydaje się, iż w najbliższym okresie nie nastąpią znaczące zmiany w obecnym podziale rynku. Mniejsze firmy będą dalej decydować się na prostsze i tańsze rozwiązania - nawet kosztem okrojonych funkcjonalności. W dłuższej perspektywie kluczem wydaje się być rozwój przyjaznych i prostych w obsłudze rozwiązań webowych i mobilnych powiązanych z „chmurą”. Przy - być może niezbyt dynamicznie, ale jednak stale - rosnącej świadomości korzyści wynikających z implementacji systemów zarządzania flotą zapewni to coraz większe zainteresowanie zarówno mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. Wśród tych ostatnich najprawdopodobniej umacniać się będzie zainteresowanie rozbudowanymi, multifunkcjonalnymi rozwiązaniami. Fleet managerowie i decydenci w przedsiębiorstwach transportowych coraz częściej zdają sobie sprawę, iż takie systemy przynoszą optymalizację działań, efektywniejsze wykorzystanie zasobów i w rezultacie oszczędności.

 

Poza samą platformą dostępu do systemu, przyszłość systemów telematycznych leży także w: 1) optymalizacji ich obsługi, zwłaszcza po stronie kierowcy (tzw. HCI - Human Computer Interaction, czyli sterowanie dotykiem, gestem, głosem); 2) rozbudowie o nowe funkcje (np. traffic a harmonogramowanie tras); 3) w przypadku Polski i innych krajów o dynamicznie zmieniającej się sieci drogowej także w bieżącej aktualizacji danych mapowych. Rozwojowi rynku telematycznego sprzyja ogólny i nabierający na sile trend "mobility". Należy się spodziewać, że coraz więcej zasobów będzie dostępnych w "chmurze", a funkcji przenoszonych do urządzeń mobilnych. Warto zauważyć, że głośno w ostatnim czasie mówi się o inteligentnych, „podłączonych” samochodach, komunikujących się z urządzeniami mobilnymi i między sobą (patrz: N. Hatalska, TrendBook 2014). Według prognoz do 2020 r. ma ich być na światowych drogach ponad 150 mln. Jeśli tak się stanie, może to całkowicie zmienić obraz rynku IT dla flot transportowych. 

Gdzie w tym wszystkim mapa?

Do efektywnego zarządzania flotą transportową niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie. Oprócz takich części składowych, jak np. moduł księgowy, jego nieodzowną częścią jest mapa cyfrowa – odpowiednia mapa cyfrowa. Co to znaczy? Mapa dla branży transportowej musi posiadać odpowiednio szeroki zakres atrybutów i przypisanych informacji pozwalających na realizowanie takich funkcji jak: optymalizacja złożonych tras, uwzględnianie w wyznaczanych trasach wszelkich ograniczeń i restrykcji drogowych, uwzględnianie aktualnych utrudnień w ruchu, wizualizacja obiektów statycznych i dynamicznych (np. pojazdów) czy ustalenie „korytarza” po jakim powinien poruszać się dany pojazd. Drugą kluczową cechą dobrej jakości mapy jest rzecz jasna jej dokładność i aktualność. W Polsce, z uwagi na częste i znaczące zmiany w infrastrukturze drogowej jest to szczególnie istotne. Mapa powinna być aktualizowana przynajmniej 3-4 razy w roku – pod czym rozumiemy także jej stałą rozbudowę. Jeśli chodzi o Emapę, mogę powiedzieć, że stale rosnące portfolio klientów i pozycja lidera na styku rynków geoinformatyki i transportu są najlepszym dowodem na to, że nasze mapy (a tym samym oparte na nich systemy TMS) spełniają obydwa warunki.

 

Już nie setki, a tysiące polskich firm, zarówno dużych, jak i małych korzystają z systemów TMS. Te przedsiębiorstwa, które jeszcze po nie sięgnęły powinny uczynić to czym prędzej. Przede wszystkim po to, aby wzmocnić swą pozycję na dynamicznie się rozwijającym i coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Ale nie tylko. Także z tych bardziej przyziemnych pobudek, czyli po prostu dla własnej wygody.