technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Car-to-graph - nasz autorski system MMS

 

Użytkownicy wymagają, aby mapy cyfrowe były jak najbardziej dokładne i zawsze aktualne. Dla większości jest oczywistym i naturalnym, że właśnie takie powinny być. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak żmudne i czasochłonne jest tworzenie i aktualizowanie mapy cyfrowej.

Skąd czerpiemy dane mapowe?

Swą bazę cyfrowych danych kartograficznych Spółka Emapa od początku tworzyła samodzielnie. Opieraliśmy się na dostępnych wówczas źródłach: tradycyjnych mapach drukowanych, danych samorządowych, informacjach uzyskiwanych od GDDKiA, monitoringu pojazdów (przydatnym np. przy określaniu kierunkowości ulic), zdjęciach lotniczych czy satelitarnych. Choć część w/w źródeł danych nadal wykorzystujemy (zdjęcie satelitarne/lotnicze, monitoring pojazdów), podstawowym kanałem zdobywania i aktualizacji danych kartograficznych jest obecnie tzw. wywiad w terenie za pomocą pojazdu Car-to-graph.

Car-to-graph

Car-to-graph to nasz autorski pojazd typu MMS (Mobile Mapping System) służący do zbierania i weryfikacji danych mapowych w terenie. Jest on wyposażony w 6 wysokorozdzielczych kamer, odpowiedni sprzęt komputerowy, ekrany służące do weryfikacji zbieranego obrazu – a wszystko to sprzężone z nadajnikiem GPS.

 

Zespół kartografów objeżdża Car-to-graphem drogi naszego kraju weryfikując i uaktualniając dane mapowe. Trasy planowane są z wielotygodniowym wyprzedzeniem na podstawie matrycy tworzonej w oparciu o bazę uwzględniającą nowo oddawane odcinki dróg czy POI, istotne zmiany w reżimie drogowym oraz eliminację już przejechanych odcinków. Dzięki systematycznie gromadzonym i na bieżąco uaktualnianym informacjom wiemy, gdzie powstają kolejne inwestycje drogowe oraz kiedy planowane jest oddanie ich do użytku. Często jesteśmy na miejscu przed terminem ich oddania, co pozwala nam tworzyć nie tylko dokładne, lecz również aktualne mapy cyfrowe.

Weryfikacja i nanoszenie danych do bazy

Przejazdy Car-to-graphem to jednak nie koniec, a właściwie to dopiero początek. Większość pracy związanej z tworzeniem/aktualizowaniem map dopiero przed nami. Dane zebrane po każdym wyjeździe muszą zostać zweryfikowane i wprowadzone do ogólnej bazy danych mapowych firmy. Część pracy odbywa się automatycznie, część jednak musi być zweryfikowana ręcznie. Wielogodzinne sekwencje zdjęć wykonanych przez kamery są po powrocie czasami klatka po klatce sprawdzane przez zespół kartografów oraz porównywane z dotychczasowymi mapami. W przypadku wątpliwości, przed wprowadzeniem nowych danych do bazy następuje jeszcze proces ich weryfikacji na podstawie ortofotomap i informacji dostępnych w GUS. Baza danych jest w ten sposób uzupełniana o wszelkie zmiany w sieci dróg oraz dodatkowe informacje i atrybuty (tablice drogowe, restrykcje drogowe, ograniczenia dla poszczególnych typów pojazdów etc). W efekcie możemy co kwartał lub częściej udostępniać aktualizacje mapy Polski.

Wkład Użytkowników

Zmian w drogowej mapie Polski jest tyle, że nie jesteśmy w stanie wychwycić ich wszystkich. I tutaj pojawiają się Użytkownicy naszych map – zarówno firmy transportowo-logistyczne czy monitoringowe, jak i indywidualni kierowcy korzystający z naszych map w swoich nawigacjach. Ich uwagi zgłaszane poprzez nas system zgłaszania poprawek na portalu Emapi.pl są niezwykle przydatnym narzędziem do korekcji naszej mapy Polski. Każdy internauta może tam m.in. wskazać brak lub błędny przebieg drogi, mostu czy ważnego obiektu. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia jest ono weryfikowane przez dział kartografii i odpowiednie zmiany są nanoszone w bazie danych kartograficznych. Zgłaszający może założyć tam swoje konto i śledzić proces weryfikacji zgłoszonych poprawek, a w efekcie korzystać z danych, do których udoskonalenia sam się przyczynił.

Aktualizacje danych mapowych

Jak zatem widać, tworzenie i aktualizacja danych mapowych jest procesem żmudnym i długotrwałym. O tym jak jest on złożony, jakie rozbudowane tabele danych wchodzą w grę, niech świadczy fakt, że samo generowanie nowej mapy Polski trwa nierzadko ponad dobę, a w przypadku mapy Europy (dostępnej w niektórych z naszych rozwiązań) nawet kilka dni. Nie zmienia to rzecz jasna faktu, że staramy się udostępniać najnowsze wersje map (i opartych na nich rozwiązań) jak najczęściej. Utrzymujemy najwyższe standardy rynkowe dokonując od wielu już lat systematycznych, cokwartalnych aktualizacji. W uzasadnionych przypadkach lub na specjalne życzenie klienta tworzymy też tzw. subreleasy, czyli generujemy nową mapę pomiędzy kwartałami – np. gdy zostanie oddany do użytku nowy, istotny odcinek drogi.

 

W efekcie, Emapa jest producentem jednej z najdokładniejszych i najbardziej aktualnych cyfrowych map Polski. Skupiamy swe zasoby na jednym kraju, dzięki czemu możemy skutecznie konkurować z globalnymi gigantami. Jesteśmy w stanie nie tylko nieustannie rozwijać i uzupełniać swoje dane, ale również bardzo szybko reagować na zmiany w infrastrukturze drogowej i wokół-drogowej, co w przypadku Polski ma kluczowe znaczenie. O ile bowiem w większości krajów Europy Zachodniej czy w USA sieć dróg jest od dawna dojrzała, stabilna i nie ulega zasadniczym zmianom, o tyle w Polsce jest ona w ciągłej rozbudowie. I zapewne jeszcze długo tak pozostanie.