technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Jakie dane mapowe zbieramy?

Numeracja budynków

Mapa Polski autorstwa Emapy posiada bogatą, stale aktualizowaną bazę punktów adresowych. Dokładna numeracja punktowa obejmuje praktycznie 100% populacji kraju. Dane adresowe są niezastąpione na niemal każdym polu wykorzystywania map cyfrowych: od nawigacji, poprzez systemy do zarządzania flotą pojazdów po lokalizatory internetowe. Dokładność numeracji punktowej można sprawdzić na portalu www.emapi.pl.

Obrysy budynków

Emapa wyposażyła swą cyfrową mapę Polski także w szczegółowe obrysy budynków 2D. Na dzień dzisiejszy baza obejmuje kompletny zestaw budynków w niemal 300 polskich miastach. Dokładne obrysy znacznie ułatwiają orientację w terenie, a tym samym skracają czas dotarcia do szukanego punktu.

POI

Jest to baza tzw. Punktów Użyteczności Publicznej, czyli obiektów ważnych z punktu widzenia użytkowników takich, jak: stacje benzynowe, restauracje, bankomaty, parkingi, centra handlowe itd. Mapa Polski autorstwa Emapy zawiera kilkadziesiąt kategorii obiektów, w tym obiekty turystyczne.

Manewry

Informacje o dozwolonych manewrach i kierunkach ruchu na skrzyżowaniach. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że wytyczona trasa bierze pod uwagę wszystkie warunki ruchu drogowego i w optymalny sposób doprowadzi go do wyznaczonego celu podróży.

Asystent Pasa Ruchu

Warstwa danych zawierająca informacje o kierunkach i możliwych manewrach na poszczególnych pasach ruchu przed zbliżającymi się skrzyżowaniami lub zjazdami z autostrad, które wydatnie ułatwiają kierowcy manewry na wielopasmowych drogach. Baza na dzień dzisiejszy obejmuje autostrady oraz skrzyżowania w większych miastach na obszarze Polski.

Tablice drogowe

Dane o kierunkach docelowych poszczególnych dróg odwzorowujące warunki rzeczywiste. Informują o przebiegu głównych arterii komunikacyjnych, dzięki czemu w znacznym stopniu ułatwiają orientację w terenie oraz dotarcie do wyznaczonego celu. Baza tablic drogowych dla obszaru Polski na dzień dzisiejszy obejmuje swym zasięgiem autostrady i większe miasta.

Restrykcje drogowe

Warstwa informacji o warunkach ruchu drogowego: ograniczeniach prędkości, kierunkowości ulic, dozwolonych manewrach, nakazach i zakazach skrętów/wjazdów, dostępności dla poszczególnych rodzajów uczestników ruchu (pojazd osobowy, pojazd ciężarowy, pieszy), uwzględniająca trzy rodzaje restrykcji: czasowe, gabarytowe, tonażowe oraz ADRy. W cyfrowej mapie Polski naszego autorstwa zawarte restrykcje drogowe przypisane obejmują autostrady, drogi ekspresowe, większość dróg wojewódzkich oraz główne arterie w dużych miastach.

Budynki 3D

Jest to baza trójwymiarowych charakterystycznych budynków i budowli położonych na terenie Polski autorstwa Spółki Emapa obejmująca zarówno największe miasta Polski, jak i miejscowości znane z charakterystycznych budowli (np. zabytków).

Przejazdy kolejowe

Mapa Polski Spółki Emapa zawiera kompletną bazę przejazdów kolejowych dla obszaru Polski. Baza zawiera ponad 17000 rekordów i uwzględnia podział na przejazdy strzeżone i niestrzeżone zgodnie z kategoryzacją PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Opłaty drogowe

W zasobach swojej mapy Polski Emapa posiada również opłaty drogowe. Opłaty drogowe dostępne są w postaci atrybutów „droga płatna” vs „droga bezpłatna” przypisanych do poszczególnych odcinków dróg. Opłaty drogowe obejmują również opłaty związane z wprowadzonym z dniem 1 lipca 2011 w Polsce systemem pobierania opłat elektronicznych, obowiązującym samochody ciężarowe na określonych odcinkach dróg, czyli e-mytem nazywanym też często viaTollem.

 

Poza opłatami drogowymi w Polsce Emapa dysponuje również bazą opłat drogowych w całej Europie. Opłaty drogowe w Europie obejmują zarówno autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, jak i tunele i uwzględniają różne typy systemów opłat drogowych. Baza opłat drogowych dla Europy częściowo pochodzi z zasobów firmy TomTom, a częściowo z autorskiego opracowania Spółki Emapa.

 

Branża transportowa jest jednym z podstawowych odbiorców rozwiązań Emapy, a baza wszelkiego rodzaju opłat drogowych w krajach europejskich jest dla firm z tego sektora szczególnie istotna. Od nich bowiem zależą ostateczne koszty trasowania po Europie, a tym samym koszty utrzymania floty transportowej i działalności przedsiębiorstwa. Właściwe ich oszacowanie w oparciu o dokładne i rzetelne informacje dotyczące m.in. opłat drogowych pozwala wytyczyć optymalne trasy przejazdu dla pojazdów dostawczych generując jednocześnie jak największe oszczędności. Dlatego też Emapa nieustannie rozwija i aktualizuje swoje bazy opłat drogowych zarówno w Polsce, jak i całej Europie, i dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów.

Sygnalizacja świetlna

Wzbogacamy nasze mapy cyfrowe również w informacje o sygnalizacji świetlnej. Obecnie dane takie posiadamy dla większości dużych miast w Polsce.  

Mapa turystyczna

Mapa turystyczna to warstwa zawierająca informacje istotne z punktu widzenia turystów, pieszych czy osób uprawiających sporty. Przedstawia m.in. wysokość nad poziomem morza (za pomocą kolorów i wartości), przebieg izohips (poziomic), przebieg szlaków turystycznych i widokowych, ścieżek rowerowych czy szlaków narciarskich. Zawiera również bogatą bazę obiektów stanowiących atrakcje turystyczne, będących ważnymi elementami rzeźby terenu czy miejscami odpoczynku na szlaku turystycznym.

Zdjęcia lotnicze

Dzięki współpracy z firmą MGGP Aero - dostawcą zdjęć lotniczych - Emapa wzbogaciła swą ofertę o wysokiej jakości mapę hybrydową. Jest to połączenie mapy cyfrowej z warstwą zdjęć satelitarnych i lotniczych oraz integralna część serwisu Emapi.pl. Możliwość zakupu pojedynczego zdjęcia wybranego obszaru oferuje sklep map2.pl. Zdjęcie lotnicze, zarówno te dostępnie na Emapi.pl, jak i map2.pl są stale uzupełniane i będą sukcesywnie aktualizowane.