technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

8 listopada 2018

Ponad 100 rekordów w rękach Emapy

Spółka Emapa prowadzi zaawansowane prace badawczo-rozwojowe nad algorytmami optymalizującymi trasy przejazdów z uwzględnieniem okien czasowych, znanymi pod skrótem VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows).

 

 

VRP to sprytne narzędzie mające zastosowanie w wielu branżach, w których optymalizacja kosztów przejazdów stanowi ważny element strategii biznesowej. Celem rozwiązań bazujących na algorytmach VRP jest znalezienie takiej kombinacji połączeń magazyn-punkty-magazyn lub siedziba firmy-Klienci-siedziba firmy dla wszystkich pojazdów wyjeżdzających z punktów startowych, aby sumaryczny ich koszt był jak najniższy (zazwyczaj oznacza to, że suma kilometrów pokonywanych przez wszystkie pojazdy jest jak najmniejsza).

 

Porównując się z najlepszymi reprezentantami środowisk zarówno naukowych jak i biznesowych na świecie, Emapa bierze aktywny udział w badaniach benchmarkowych Gehringa i Hombergera, organizowanych przez norweski instytut naukowy Sintef. Są to obecnie najbardziej popularne i precyzyjne zestawienia rozwiązań dotyczących zagadnienia, jakim jest zaawansowana optymalizacja tras z oknami czasowymi (VRPTW). Aktualnie Emapie udało się zdobyć 100 rekordów własnych i 2 dzielone z firmą Cainiao, operatorem logistycznym grupy Alibaba, właściciela jednego z największych światowych marketplaców – AliExpress. 

Instancje, w których Emapa bierze udział to 400, 600, 800 i 1000 punktów. Bicie rekordów w dziedzinie optymalizacji VRP polega na znalezieniu najmniejszej sumy długości tras, nie zmniejszając liczby odwiedzanych punktów (w praktyce: odwiedzeniu wszystkich Klientów minimalizując sumę kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy). Zespół Emapy w rankingu występuje pod skrótem SCR, pochodzącym od nazwisk jej reprezentantów: Piotr Sielski, Piotr Cybula, Marek Rogalski. Emapie z ostatnim wynikiem udało się zająć 1/3 wszystkich instancji Gehringa i Hombergera.

 

Sukcesy polskich naukowców to wybitne osiągnięcie w dziedzinie nauki i biznesu, nie tylko w skali kraju, ale całego świata. Zespół zdolnych programistów nie ustaje w dążeniu do osiągania coraz lepszych wyników na tym polu.