technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

9 maja 2018

Prace nad algorytmami w toku

Dotychczas opracowano szereg nowych wydajniejszych metod optymalizacji różnych problemów VRP z:

  • oknami czasowymi,
  • ograniczeniem pojemności pojazdów,
  • heterogeniczną flotą,
  • wieloma punktami bazowymi,
  • załadunkami/wyładunkami,
  • czasami przejazdu zależnymi od sytuacji na drodze (dane dynamiczne),
  • dowolna kombinacja ww.

 

Najistotniejsze rezultaty badań przemysłowych m.in. zintegrowanie 2 typów metod optymalizacyjnych: intensyfikacji i dywersyfikacji czy wprowadzenie mechanizmów oscylacji kar przy ocenie rozwiązań. 

 

Opracowane rozwiązania osiągnęły świetne rezultaty w popularnych w branży testach benchmarkowych Gehringa i Hombergera dla problemów VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows). 

 

Testy te uznaje się w środowiskach naukowych i komercyjnych zajmujących się tą tematyką jako obiektywny wyróżnik jakości wypracowanych metod optymalizacji. Warto podkreślić, iż zdecydowanie niewielka grupa autorów metod optymalizacji VRP zaistniała w tym rankingu, mimo wielu dostępnych w literaturze rozwiązań przyjmujących ten benchmark jako podstawę testów. Benchmark ten jest zbiorem trzystu dużych problemów VRP z oknami czasowymi, ograniczeniami pojemności pojazdów jednego typu i pojedynczym punktem bazowym (po sześćdziesiąt instancji 200-, 400-, 600-, 800- i 1000-punktowych).