technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Inteligentny Rozwój

Nazwa Beneficjenta: Emapa S.A.

 

Tytuł projektu: Nowe metody optymalizacji zagadnień VRP

 

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie nowych dynamicznych metod optymalizacji zagadnień VRP (ang. Vehicle Routing Problem) uwzględniających także utrudnienia na drodze.

 

Planowane efekty: Planowane efekty projektu to opracowanie:

  • nowych, szybszych i dokładniejszych metod optymalizacji VRP
  • skalowalnych metod umożliwiających efektywne rozwiązywanie różnej grupy problemów, bez pogorszenia parametrów rozwiązania
  • nowego warstwowego modelu architektury systemu optymalizacji umożliwiającego swobodne dodawanie ograniczeń VRP dowolnego typu bez utraty jakości rezultatów

Rezultatem projektu i jednocześnie wyzwaniem technologicznym jest opracowanie metody, która umożliwi praktyczne rozwiązywanie dowolnej kombinacji różnych problemów VRP, a jej efektywność będzie lepsza od obecnie dostępnych rozwiązań.

 

Wartość projektu (całkowita):        4 029 628,52 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE:      2 887 862,45 PLN