technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Projekty dofinansowane z FE

 

EMAPA S.A. 
pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

„MapGO na nowych rynkach zbytu”

 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Działanie: II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP

 

Cele projektu:

 

Promocja produktu MapGO na rynkach zagranicznych (brytyjskim i niemieckim). 

 

 

Planowane efekty:

 

Projekt polega na wdrożeniu wdrożenie nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie EMAPA S.A. poprzez udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym. Wdrożenie strategii eksportowej stanowi milowy krok w rozwoju firmy, zapoczątkuje obecność na rynkach międzynarodowych. 

 

Wartość projektu:  721 138,69 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE:   498 347,88 PLN

 

 

 

 

 

 

EMAPA S.A.
pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

„Opracowanie uniwersalnych metod rozwiązywania zaawansowanych problemów marszrutyzacji z wykorzystaniem uczenia maszynowego”

 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Cele projektu:

 

Opracowanie nowatorskich metod optymalizacji bogatej rodziny problemów rozwózkowo-zwózkowych (PDP, Pickup-Delivery Problem) z dodatkowymi ograniczeniami, opisywanymi w literaturze jako problemy rich VRP (Vehicle Routing Problem) lub rich PDP.

 

 

Planowane efekty:

 

Rezultatem projektu jest opracowanie nowatorskich metod optymalizacji bogatej rodziny problemów rozwózkowo-zwózkowych z dziedziny VRP (Vehicle Routing Problem) z dodatkowymi ograniczeniami, opisywanymi w literaturze jak problemy Pickup-Delivery (PDP). Stworzony produkt będzie najbardziej zaawansowanym narzędziem z zakresu rozwiązywania problemów marszrutyzacji, które umożliwi optymalizację transportu, czyli minimalizację kosztów dla zadań związanych z rozwiezieniem towarów z wykorzystaniem określonej floty i przy uwzględnianiu różnych ograniczeń.

 

Wartość projektu:  6 460 215,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE:   4 697 463,50 PLN

 

 

 

 

Nazwa Beneficjenta: Emapa S.A.

 

Tytuł projektu: Nowe metody optymalizacji zagadnień VRP

 

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie nowych dynamicznych metod optymalizacji zagadnień VRP (ang. Vehicle Routing Problem) uwzględniających także utrudnienia na drodze.

 

Planowane efekty: Planowane efekty projektu to opracowanie:

  • nowych, szybszych i dokładniejszych metod optymalizacji VRP
  • skalowalnych metod umożliwiających efektywne rozwiązywanie różnej grupy problemów, bez pogorszenia parametrów rozwiązania
  • nowego warstwowego modelu architektury systemu optymalizacji umożliwiającego swobodne dodawanie ograniczeń VRP dowolnego typu bez utraty jakości rezultatów

Rezultatem projektu i jednocześnie wyzwaniem technologicznym jest opracowanie metody, która umożliwi praktyczne rozwiązywanie dowolnej kombinacji różnych problemów VRP, a jej efektywność będzie lepsza od obecnie dostępnych rozwiązań.

 

Wartość projektu (całkowita):        4 029 628,52 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE:      2 887 862,45 PLN