technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

Relacje inwestorskie

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 

 

1. Dane Spółki

Firma Spółki: Emapa Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres:ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Oddziały Spółki:Oddział w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
NIP:7251808677
Nr KRS:0000489607
Oznaczenie sądu rejestrowego:Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:100.000,00 zł

 

2. Władze Spółki

Zarząd Spółki:
Mariusz Stasiak - Prezes Zarządu
Jerzy Cegliński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza Spółki:
Mirosław Janisiewicz – Przewodniczący
Cezary Gregorczuk - Członek
Edyta Słomska – Członek

 

3. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200.000 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, znajdujących się w posiadaniu IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

4. Ogłoszenia

 

5. Walne zgromadzenia