ZREALIZOWANE PROJEKTY

Image

EMAPA S.A. 
pragnie poinformować, że zrealizowała projekt pt.: „MapGO na nowych rynkach zbytu” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie: II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Cele projektu:

Promocja produktu MapGO na rynkach zagranicznych (brytyjskim i niemieckim). 

Efekty:

Projekt polegał na wdrożeniu nowego modelu biznesowego w przedsiębiorstwie EMAPA S.A. poprzez udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym. Wdrożenie strategii eksportowej stanowiło milowy krok w rozwoju firmy, zapoczątkowało obecność na rynkach międzynarodowych. 

Wartość projektu:  721 138,69 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   498 347,88 PLN

 

Image
NArodowe Centrum Badań i Rozwoju

EMAPA S.A. zrealizowała projekt pt.:


„Opracowanie uniwersalnych metod rozwiązywania zaawansowanych problemów marszrutyzacji z wykorzystaniem uczenia maszynowego”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Cele projektu:
Opracowanie nowatorskich metod optymalizacji bogatej rodziny problemów rozwózkowo-zwózkowych (PDP, Pickup-Delivery Problem) z dodatkowymi ograniczeniami, opisywanymi w literaturze jako problemy rich VRP (Vehicle Routing Problem) lub rich PDP.

Efekty:
Rezultatem projektu jest opracowanie nowatorskich metod optymalizacji bogatej rodziny problemów rozwózkowo-zwózkowych z dziedziny VRP (Vehicle Routing Problem) z dodatkowymi ograniczeniami, opisywanymi w literaturze jak problemy Pickup-Delivery (PDP). Stworzony produkt jest najbardziej zaawansowanym narzędziem z zakresu rozwiązywania problemów marszrutyzacji, które umożliwia optymalizację transportu, czyli minimalizację kosztów dla zadań związanych z rozwiezieniem towarów z wykorzystaniem określonej floty i przy uwzględnianiu różnych ograniczeń.

Wartość projektu: 6 460 215,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 697 463,50 PLN

 

EMAPA S.A. zrealizowała projekt o nazwie "Nowe metody optymalizacji zagadnień VRP"

 

Cele projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowych dynamicznych metod optymalizacji zagadnień VRP (ang. Vehicle Routing Problem) uwzględniających także utrudnienia na drodze.

Planowane efekty  projektu to opracowanie:

 • nowych, szybszych i dokładniejszych metod optymalizacji VRP
 • skalowalnych metod umożliwiających efektywne rozwiązywanie różnej grupy problemów, bez pogorszenia parametrów rozwiązania
 • nowego warstwowego modelu architektury systemu optymalizacji umożliwiającego swobodne dodawanie ograniczeń VRP dowolnego typu bez utraty jakości rezultatów

Rezultatem projektu i jednocześnie wyzwaniem technologicznym jest opracowanie metody, która umożliwi praktyczne rozwiązywanie dowolnej kombinacji różnych problemów VRP, a jej efektywność będzie lepsza od obecnie dostępnych rozwiązań.

Wartość projektu (całkowita): 4 029 628,52 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 887 862,45 PLN

Skontaktuj się z nami

  Moja branża to:
  Chcę:  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Emapa S.A. oraz wysyłania informacji handlowych dotyczących tych produktów i usług.

  otrzymywanie od Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59 informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  używanie przez Emape S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z art.172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

  * - pole wymagane


  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59,e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >

  Image

  Emapa S.A.

  Lumen Złote Tarasy
  ul. Złota 59
  00-120 Warszawa

  Oddział w Łodzi
  ul. Łąkowa 11
  90-562 Łódź

  tel./fax +48 42 633 92 79
  biuro@emapa.pl

  REGON: 472865527
  NIP: 725-18-08-677
  KRS: 0000489607
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  Kapitał opłacony: 100 000 zł
  Kapitał zakładowy: 100 000 zł