optymalizacja tras zrewolucjonizuje transport w twojej firmie

W jaki sposób? Inteligentnie i błyskawicznie planując zestawy tras dla kierowców.

Optymalizacja tras VRP to takie ułożenie wielu tras jednocześnie oraz dobór pojazdów, aby:

 • flota była najlepiej wykorzystana, a jej koszty najniższe,
 • trasy były najkrótsze i najtańsze,
 • obsłużyć więcej zleceń w krótszym czasie,
 • wyeliminować spóźnienia i puste przebiegi.

Zaawansowana optymalizacja tras VRP (Vehicle Routing Problem) oznacza realne oszczędności poprzez obniżenie kosztów eksploatacji floty. 

Algorytmy optymalizacyjne Emapy obsługują następujące założenia:

 • lista stopów (Klientów) do odwiedzenia wraz z ich zapotrzebowaniem na ładunek, priorytetem odwiedzin,
 • dane dotyczące pojazdów (liczba, typ, ładowność, gabaryty, DMC, spalanie i inne),
 • okna czasowe stopów, 
 • czas serwisu,
 • dane dotyczące kierowców (czas pracy, koszt godzinowy),
 • czas pracy bazy,
 • priorytety punktów trasy,
 • kompatybilność, czyli preferowane przez Klienta dopasowanie stopów do tras według reguły stop-baza, stop-pojazd lub stop-cecha,
 • periodyczność odwiedzin (wybrane stopy mogą być obsługiwane w konkretne dni tygodnia),
 • problem rozwózkowo - zwózkowy (zwroty),
 • problem plecakowy 2D (rozłożenie towaru na pojeździe). 

Każdy z parametrów może dodatkowo zawierać wyjątki lub dopuszczenie do przekroczenia zdefiniowanej reguły. Często ma to znaczenie dla takich parametrów jak definicja okien czasowych lub maksymalny koszt trasy.

Image

EMAPA S.A. zrealizowała projekt pt.: „Opracowanie uniwersalnych metod rozwiązywania zaawansowanych problemów marszrutyzacji z wykorzystaniem uczenia maszynowego”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1.  W związku z tym, do swojej oferty firma wprowadziła wyniki tych prac badawczych, czyli następujące parametry optymalizacji VRP:

 • PDPTW (Pickup-Delivery Problem with Time Windows), czyli problemy zwózkowo-rozwózkowe z obsługą okien czasowych
 • PDPTWP (Pickup-Delivery Problem with Time Windows and Profits), czyli problemy zwózkowo - rozwózkowe z obsługą okien czasowych i priorytetów
 • PVRPTW (Periodic Vehicle Routing Problem with Time Windows), czyli rozwiązywanie problemów VRP z uwzględnieniem periodyczności
 • VRP Bin Packing, czyli rozwiązywanie problemu plecakowego
 • VRP with loading constraints, czyli obsługa zagadnienia kompatybilności (dopasowania) stopów do pojazdów, baz lub cech pojazdów (np. winda, wózek widłowy)
Emapa

Optymalizacja tras - korzyści:

Koszty utrzymania floty
niższe o:

0%

liczba obsłużonych zleceń w tym samym czasie większa o:

0%

Czas planowania harmonogramu skrócony o:

0%

procent zagadnień optymalizacyjnych, które możemy obsłużyć:

0%

Poza finansowymi korzyściami, optymalizacja tras zapewnia:

 • wyższą jakość obsługi a co za tym idzie zadowolenie klienta,
 • pełną kontrolę nad kosztami, które są znane na etapie planowania,
 • możliwość szybkiego przeliczenia tras w przypadku pojawienia się nowych zleceń,
 • wiedzę na temat estymowanego czasu dotarcia do stopu,
 • możliwość zatrudnienia mniej doświadczonych kierowców oraz planistów,
 • zmniejszenie emisji CO2.

Emapa pobija światowe rekordy w dziedzinie optymalizacji

Już PONAD 200 razy Emapa zwyciężyła wśród najlepszych światowych drużyn w kategorii zaawansowanej optymalizacja tras (vrp)

Emapa tworząc i stale udoskonalając algorytmy VRP, bierze udział w badaniach benchmarkowych Gehringa i Hombergera. Ekipa Emapy pobija coraz to nowe rekordy VRP (w dziedzinie VRPTW - zaawansowanej optymalizacja tras z oknami czasowymi). Wyniki te są na bieżąco weryfikowane i publikowane na stronach popularnego europejskiego instytutu badawczego Sintef.

Bicie rekordów w dziedzinie optymalizacji VRP polega na znalezieniu najmniejszej sumy długości tras, nie zmniejszając liczby odwiedzanych punktów (w praktyce: odwiedzeniu wszystkich Klientów minimalizując sumę kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy). 

rozwiązania do optymalizacji tras

Image

Aplikacja internetowa typu SaaS do optymalizacji tras przejazdów. Więcej informacji na mapgo.pl 

Image
VRP API

API udostępniające wydajne i zaawansowane warianty optymalizacyjne.

MapCenter Icon
MapCenter

Serwer map umożliwiający pełną integracje narzędzia do optymalizacji z oprogramowaniem Klienta. 

Image

Projekty optymalizacyjne pod klucz

Realizacja indywidualnych problemów optymalizacyjnych.

Skontaktuj się z nami

  Moja branża to:
  Chcę:  Wyrażam zgodę na:

  przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail i numeru telefonu w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Emapa S.A. oraz wysyłania informacji handlowych dotyczących tych produktów i usług.

  otrzymywanie od Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59 informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  używanie przez Emape S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z art.172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

  * - pole wymagane


  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Emapa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59,e-mail: prywatnosc@emapa.pl. więcej >

  Image

  Emapa S.A.

  Lumen Złote Tarasy
  ul. Złota 59
  00-120 Warszawa

  Oddział w Łodzi
  ul. Łąkowa 11
  90-562 Łódź

  tel./fax +48 42 633 92 79
  biuro@emapa.pl

  REGON: 472865527
  NIP: 725-18-08-677
  KRS: 0000489607
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  Kapitał opłacony: 100 000 zł
  Kapitał zakładowy: 100 000 zł