technologie mapowe dla biznesu
Język
PL EN

Zaawansowana optymalizacja tras

kompleksowe zarządzanie transportem

14 października 2013

Sprawdź nowe dane online na www.emapi.pl

Najnowsze dane mapowe (MapSet Polska z września 2013) każdy internauta może dowolnie testować za pomocą portalu mapowego www.emapi.pl. Z powodzeniem znajdzie lokalizację, wyznaczy trasę, uwzględniając utrudnienia drogowe czy Traffic już w oparciu o najnowsze mapy, zawierające ostatnie inwestycje drogowe, dodane lub wyremontowane odcinki dróg czy znacznie powiększoną bazę punktów adresowych oraz obrysów budynków 2D. 

Jak co kwartał, znacznej rozbudowie uległa również warstwa mapy turystycznej. W jej skład wchodzą takie komponenty jak szlaki turystyczne, hipsometria, POI turystyczne. Warstwa ta jest szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia amatorów wycieczek górskich, którzy zyskują stały dostęp do czytelnej, na bieżąco aktualizowanej mapy górzystego rejonu Polski. 

Zapraszamy do testowania nowych danych, a w razie ewentualnych błędów do zgłaszania poprawek za pomocą polecenia znajdującego się pod prawym przyciskiem myszy.