OLBRZYMIE OSZCZĘDNOŚCI PO WŁAŚCIWYM DOBORZE FLOTY

hurtowania-elektryczna

Zmniejszenie liczby tras o 68, czyli 27,4% (z 260 do 192 tras)
Redukcja dystansu o 21 248 km, czyli 28,26% (z 75 188 km na 53 940 km)
Oszczędności miesięczne dla jednej hurtowni przekraczające 53 tyś. zł

Klient: hurtownia artykułów elektrycznych
Wyzwanie: właściwy dobór pojazdów od podwykonawcy, aby minimalizować sumaryczny dystans

Klient posiada 36 oddziałów (wiele punktów bazowych) obsługiwanych przez 150 dyspozytorów. Zlecenia na następny dzień zbierane są dzień wcześniej. Na ich podstawie tworzone są trasy na następny dzień (kilkanaście). Klient nie posiada własnej floty, mając do dyspozycji podwykonawców dysponujących różnymi typami pojazdów o różnej ładowności (flota heterogeniczna z ograniczeniem ładowności pojazdów):

  1. pojazdy dostawcze do 3,5t,
  2. ciężarówki lekkie do 8t ,
  3. ciężarówki cięższe do 12t.

Punkty dystrybucji (około 100 dzienne) mają przypisaną wielkość towaru w jednostkach paletowych (możliwe są wartości ułamkowe, gdyż dozwolone jest ułożenie towaru do kilku punktów na jednej palecie), który należy do nich dostarczyć, ewentualnie odebrać tzw. zwroty (załadunki/wyładunki). Mają też zdefiniowany czas otwarcia (okna czasowe). Kierowcy wyruszają z punktu bazowego z limitem czasu pracy 9 godz. (7:30-16:30). Punkty dystrybucyjne czynne są w godz. 8:00-16:00.

Opis problemu

Celem zadania był optymalny dobór zestawu niezbędnych pojazdów, które należy wynająć od podwykonawców, aby wykonać zlecenia w zadanym czasie. Dodatkowo Klient oczekiwał minimalizacji sumarycznego dystansu (pojazdy z mniejszą ładownością mają mniejszą masę całkowitą, a tym samym mniej ograniczeń drogowych, co też wpływa na przebyty dystans) a co za tym idzie kosztów dystrybucji. W procesie optymalizacji uwzględniono również informacje o korkach (czas przejazdu zależny do sytuacji na drodze).

Do optymalizacji Klient przygotował próbkę danych z jednego miesiąca dla oddziału łódzkiego obejmującego swoim zasięgiem centralną Polskę. Próbka zawierała adresy lokalizacji docelowych, które zostały znormalizowane i zgeokodowane. Dane te były zgrupowane w zrealizowane trasy, co pozwoliło wykonać analizę porównawczą stanu sprzed wdrożenia systemu optymalizacyjnego z wynikami po wdrożeniu tego systemu. W tym celu wyznaczono faktyczny przebieg oryginalnych tras i porównano z trasami uzyskanymi podczas optymalizacji.

Rozwiązanie

Dla jednego oddziału osiągnięto następujące oszczędności średniomiesięczne:

Zmniejszenie liczby tras o 68 – 27,4% (z 260 do 192 tras)

Redukcja dystansu o 21 248 km 28,26% (z 75 188 km na 53 940 km)

Szczególnie dobre rezultaty zostały uzyskane w tzw. dniach szczytowych, gdzie liczba punktów do odwiedzenia była największa (powyżej 120 punktów) – nastąpiła redukcja liczby tras o 6-7 i stosunkowo duża redukcja sumarycznego dystansu nawet o ponad 40%. 

Zwiększono wykorzystanie pojazdów największych (co wpłynęło na redukcję liczby tras i kilometrów) przy jednoczesnym przesunięciu środka ciężkości z pojazdów średnich na mniejsze pojazdy (oznaczającym optymalniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni ładunkowej).

Zakładając średnią stawkę za kilometr na poziomie 2,5 zł miesięczne oszczędności dla jednej hurtowni oscylują w granicach 53 120 zł.


Dla 36 hurtowni jest to miesięcznie oszczędność rzędu 1,9 mln zł!