Algorytmy VRP i ich wykorzystanie w transporcie komunalnym

emapa

Transport związany z usługami komunalnymi może być zoptymalizowany dzięki temu, że rozwijane są algorytmy VRP.  Sztandarowym przykładem jest usługa odbioru nieczystości, czyli popularny wywóz śmieci.

Usługa w pewnych obszarach łatwo przewidywalna do planowania tras, ze względu powszechnie dostępne informacje:

  • Stała lista punktów odbioru z przewidywalnymi parametrami odbieranych nieczystości (kubatura, waga),
  • Stała lista punktów zrzutu nieczystości,
  • Zdefiniowana flota pojazdów (typ, nośność, dostępność),
  • Zdefiniowana lista kierowców.

Co należy wziąć pod uwagę?

Niewątpliwą trudnością w przypadku usług komunalnych dla ludności jest bardzo duża liczba punktów odbioru i reżim czasowy wykonania planu. Reżim czasowy w tym wypadku nie jest definiowany jako okna czasowe dla poszczególnych punktów, ale realizacja harmonogramu dla całego dnia.

Kolejnym wyzwaniem jest optymalna dostępność i kolejkowanie w punktach zrzutu nieczystości, czyli problem określamy mianem zwózkowo-rozwózkowego  (ang.: Pickup Delivery Problem – PDP).

Każdy z punktów ma zdefiniowane potrzeby wyładunkowe wyrażone w jednorodnych jednostkach ładunkowych (w tym przypadku tonach). Każdy z typów pojazdów ma maksymalną ładowność wyrażoną w tych samych jednostkach. W przypadku wywozu nieczystości równie krytyczna co zbiórką odpadów jest ich zrzut w sortowniach lub innych miejscach do tego przeznaczonych. Dodatkowo każde z nich ma zdefiniowane i ograniczone miejsca do składowania odpadów oraz określoną przepustowość.

Algorytmy VRP i ich odpowiednie sparametryzowanie, powinno znacznie wpłynąć na optymalizację całego procesy związanego z odbiorem nieczystości stałych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *