Ponad 9 mln punktów adresowych

Od ponad 20 lat, regularnie co kwartał, Emapa aktualizuje swoje dane mapowe. Wykwalifikowany zespół kartografów dodaje informacje pozyskane w terenie dzięki pojazdom typu MMS (Mobile Mapping System) wzbogacając mapę o najnowsze informacje. W ostatnich miesiącach liczba punktów adresowych w danych Emapy przekroczyła już 9 mln.

Mapa cyfrowa w liczbach

Mapa cyfrowa to nie tylko graficzne odwzorowanie danego obszaru wraz z przypisanymi do niego informacjami. Mapa cyfrowa to także baza danych o konkretnym formacie i restrykcyjnych zasadach dotyczących spójności, ciągłości i innych reguł dotyczących baz przestrzennych. Za każdym razem baza (mapa) jest szczegółowo testowana i  skrupulatnie opisywana.

Za pomocą liczb wyrażane są takie dane jak: liczba szczegółowych planów miast (979) i miejscowości (7853), liczba punktów użyteczności publicznej – POI (417 530), całkowita długość dróg (786 379 km, w tym 331 467 km dróg asfaltowych), czy liczba ulic nazwanych (284 771). Zgodnie z najnowszą aktualizacją mapy cyfrowej, zawiera ona ponad 9,1 mln punktów adresowych o wysokiej dokładności oraz ponad 15,3 mln obrysów budynków. Dzięki takim informacjom łatwo znajdziesz konkretny adres na mapie.

Mapa Polski to także informacje drogowe wyrażone m.in. liczbą tablic drogowych (ponad 21 tyś.), ograniczeń prędkości (ponad 222 tyś. odcinków) czy liczbą odcinków dróg posiadających informacje o  pasach ruchu (ponad 68 tyś.)

Inwestycje drogowe

Zespół Emapy stale monitoruje stan najnowszych inwestycji drogowych. Otwierane/zamykane odcinki dróg są dodawane do mapy i uwzględniane w algorytmach trasujących. Warstwa inwestycji jest aktualizowana z podziałem na autostrady, drogi ekspresowe, wojewódzkie i krajowe oraz ronda, skrzyżowania i ulice. Spośród ostatnich inwestycji drogowych na mapie zaktualizowane zostały m.in. odcinki autostrady A18:  Żary – Olszyna i A18 Golnice – Iłowa oraz odcinki dróg ekspresowych: Kamienna Góra – Lubawka (S3), Koszalin – Bobolice i obwodnica Olesna (S11) oraz odcinek S7 Moczydło – Miechów.
Do cokwartalnych aktualizacji mapy Polski zaliczają się także odcinki dróg krajowych i wojewódzkich. W ostatnich tygodniach były to m.in. obwodnica Przecławia i Warzymic (DK13), obwodnica Chełmca (DK28), ulica Główna w Częstochowie (DK46) czy ulica Kosmonautów we Wrocławiu (DK94).

Wraz z każdym nowym kwartałem, rejestrowane i weryfikowane są odcinki dróg, na których budowa się jeszcze nie zakończyła I na bieżąco włączane do sieci drogowej. Dzięki temu Użytkownicy korzystający zarówno z mapy oraz innych produktów Emapy mają zawsze aktualne dane.

Warstwa turystyczna

Mapa Polski dostarczana przez Emapę to nie tylko sieć dróg i planów miast i miejscowości, ale także rozbudowana i równie często aktualizowana warstwa turystyczna. Mapa turystyczna składa się z kilku głównych elementów, do których należą: szlaki turystyczne (z podziałem na typy i kategorie),  hipsometrię, szczyty oraz punkty użyteczności publicznej (POI) z kategorii turystyka. Warstwę turystyczną mapy również można opisać za pomocą liczb. Całkowita długość szlaków turystycznych w danych Emapy to ponad 90 tyś km. 43 tyś km stanowią szlaki rowerowe a 35 tyś km szlaki piesze. Narciarzy zainteresują z pewnością informacja o  208 km szlaków narciarskich oraz 394 wyciągów narciarskich.

Zobacz swoją okolicę

Aktualny stan danych mapowych dostarczanych przez Emapę można śledzić na portalu emapi.pl. Mapa prezentowana jest zarówno w wersji tradycyjnej jak i w postaci wzbogaconej o warstwę zdjęć lotniczych (ortofotomapa). Dodatkowo warstwa mapowa rozbudowana jest o traffic, czyli aktualne natężenie ruchu. Zachęcamy odwiedzających portal emapi.pl do zgłaszania ewentualnych poprawek, które następnie weryfikowane są przez nasz dział GIS i nanoszone na mapę. Każdy może zgłosić poprawkę pod tym linkiem.